Hexamethylentetramin reinst

Highly flammable Dangerous to health
Hexamethylentetramin reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8364865 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Hexamethylentetramin reinst (Hexamin)
Inhalt: 250 g
GHS: GHS02,GHS08
H-Sätze: H228,H317,H334
P-Sätze: P210,P261,P280,P342+P311
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 100-97-0
UN-Nr: 1328
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 100-97-0
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS08
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H228,H317,H334
P-zinnen: P210,P261,P280,P342+P311
UN-nummer: 1328
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29336940 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany