Hexamethylendiamin

Corrosive Dangerous to health
Hexamethylendiamin
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8364813 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Hexamethylendiamin
Inhalt: 250 kg
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H302,H312,H314,H335
P-Sätze: P261,P280,P305+P351+P338,P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 124-09-4
UN-Nr: 2280
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 124-09-4
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H302,H312,H314,H335
P-zinnen: P261,P280,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 2280
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29212200 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany