Hippursäure krist.

Corrosive Dangerous to health
Hippursäure krist.
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8364983 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Hippursäure krist.
Inhalt: 25 g
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H302,H315,H318,H335
P-Sätze: P261,P280,P305+P351+P338,P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 495-69-2
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 495-69-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H302,H315,H318,H335
P-zinnen: P261,P280,P305+P351+P338,P310
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29242998 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany