Hydroxylammoniumchlorid erg. B 6

Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment
Hydroxylammoniumchlorid erg. B 6
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8365528 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Hydroxylammoniumchlorid erg. B 6 (Hydroxylaminhydrochlorid)
Inhalt: 50 g
GHS: GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H302+H312,H351,H319,H317,H373,H400,H290
P-Sätze: P273,P281,P302+P352,P305+P351+P338,P308+P313
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 5470-11-1
UN-Nr: 2923
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 5470-11-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H302+H312,H351,H319,H317,H373,H400,H290
P-zinnen: P273,P281,P302+P352,P305+P351+P338,P308+P313
UN-nummer: 2923
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28251000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany