Kaliumhydrogensulfat krist. reinst

Corrosive Dangerous to health
Kaliumhydrogensulfat krist. reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8368389 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Kaliumhydrogensulfat krist. reinst
Inhalt: 250 g
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H314,H335
P-Sätze: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 7646-93-7
UN-Nr: 2509
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7646-93-7
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H314,H335
P-zinnen: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P310
UN-nummer: 2509
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28332980 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany