Kaliumhydroxid Plätzchen reinst

Corrosive Dangerous to health
Kaliumhydroxid Plätzchen reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8368455 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Kaliumhydroxid Plätzchen reinst (Ätzkali)
Inhalt: 500 g
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H290,H302,H314
P-Sätze: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P311
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 1310-58-3
UN-Nr: 1813
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1310-58-3
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H290,H302,H314
P-zinnen: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P311
UN-nummer: 1813
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28152000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany