Blei(II, IV)-oxid (Mennige) reinst

Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Blei(II, IV)-oxid (Mennige) reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8375455 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Blei(II, IV)-oxid (Mennige) reinst
Inhalt: 250 g
GHS: GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H360Df,H332,H302,H373,H410
P-Sätze: P201,P273,P308+P313
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 1314-41-6
UN-Nr: 1479
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1314-41-6
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H360Df,H332,H302,H373,H410
P-zinnen: P201,P273,P308+P313
UN-nummer: 1479
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28249090 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany