Molybdän(VI)-oxid reinst

Dangerous to health Dangerous to health
Molybdän(VI)-oxid reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8377939 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Molybdän(VI)-oxid reinst
Inhalt: 25 g
GHS: GHS08,GHS07
H-Sätze: H351,H319,H335
P-Sätze: P281,P305+P351+P338,P308+P313
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 1313-27-5
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1313-27-5
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H351,H319,H335
P-zinnen: P281,P305+P351+P338,P308+P313
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28257000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany