Natriumhydrogensulfat

Corrosive
Natriumhydrogensulfat
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8380019 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Natriumhydrogensulfat
Inhalt: 50 g
GHS: GHS05
H-Sätze: H318
P-Sätze: P280,P305+P351+P338,P313
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 10034-88-5
UN-Nr: 3260
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 10034-88-5
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H318
P-zinnen: P280,P305+P351+P338,P313
UN-nummer: 3260
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28331900 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany