Nickel(II)-sulfat reinst

Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Nickel(II)-sulfat reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8382202 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Nickel(II)-sulfat reinst
Inhalt: 100 g
GHS: GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H350i,H341,H360D,H372,H302+H332,H315,H334,H317,H410
P-Sätze: P201,P280,P308+P313,P342+P311,P302+P352
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 10101-97-0
UN-Nr: 3288
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 10101-97-0
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H350i,H341,H360D,H372,H302+H332,H315,H334,H317,H410
P-zinnen: P201,P280,P308+P313,P342+P311,P302+P352
UN-nummer: 3288
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28332400 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany