Schweflige Säure

Corrosive Dangerous to health
Schweflige Säure
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8392867 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Schweflige Säure
Inhalt: 1000 ml
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H332,H314
P-Sätze: P260,P303+P361+P353,P304+P340,P321,P405,P501
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 7782-99-2
UN-Nr: 1833
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7782-99-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H332,H314
P-zinnen: P260,P303+P361+P353,P304+P340,P321,P405,P501
UN-nummer: 1833