Sorbinsäure

Dangerous to health
Sorbinsäure
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8393996 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Sorbinsäure
Inhalt: 25 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H315,H319,H335
P-Sätze: P302+P352,P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 110-44-1
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 110-44-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H315,H319,H335
P-zinnen: P302+P352,P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29161995 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany