Triethylamin z. Synthese

Highly flammable Corrosive Dangerous to health
Triethylamin z. Synthese
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8310088 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Triethylamin z. Synthese
Inhalt: 500 ml
GHS: GHS02,GHS05,GHS07
H-Sätze: H225,H332,H312,H302,H314,H335
P-Sätze: P210,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P305+P351+P338,P309+P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 121-44-8
UN-Nr: 1296
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 121-44-8
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H225,H332,H312,H302,H314,H335
P-zinnen: P210,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P305+P351+P338,P309+P310
UN-nummer: 1296
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29211999 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany