Kaliumphosphat tertiär krist. reinst

Corrosive
Kaliumphosphat tertiär krist. reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8310125 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Kaliumphosphat tertiär krist. reinst, (Trikaliumphosphat)
Inhalt: 250 g
GHS: GHS05
H-Sätze: H315,H319
P-Sätze: P260,P302+P352,P305+P351+P338
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 22763-03-7
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 22763-03-7
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H315,H319
P-zinnen: P260,P302+P352,P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28352400 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany