Vanadium(V)-oxid reinst

Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment
Vanadium(V)-oxid reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8310881 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Vanadium(V)-oxid reinst
Inhalt: 50 g
GHS: GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H302,H332,H335,H341,H361d,H362,H411
P-Sätze: P281,P273,P304+P340,P308+P313
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 1314-62-1
UN-Nr: 2862
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1314-62-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H302,H332,H335,H341,H361d,H362,H411
P-zinnen: P281,P273,P304+P340,P308+P313
UN-nummer: 2862
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28253000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany