Vanillin reinst

Dangerous to health
Vanillin reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8310898 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Vanillin reinst
Inhalt: 50 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H319,
P-Sätze: P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 121-33-5
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 121-33-5
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H319,
P-zinnen: P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 291241000080 Details
Land van oorsprong: Germany