Wasserstoffperoxid 30 %

Corrosive Dangerous to health
Wasserstoffperoxid 30 %
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8313566 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Wasserstoffperoxid 30 %
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H302,H318
P-Sätze: P280,P305+P351+P338,P313
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 7722-84-1
UN-Nr: 2014
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7722-84-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H302,H318
P-zinnen: P280,P305+P351+P338,P313
UN-nummer: 2014
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28470000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany