Xylol reinst (Dimethylbenzol)

Highly flammable Dangerous to health
Xylol reinst (Dimethylbenzol)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8314117 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Xylol reinst (Dimethylbenzol)
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS02,GHS07
H-Sätze: H226,H332,H312,H315
P-Sätze: P302+P352
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 1330-20-7
UN-Nr: 1307
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1330-20-7
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H226,H332,H312,H315
P-zinnen: P302+P352
UN-nummer: 1307
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29024400 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany