Zinkiodid reinst

Corrosive
Zinkiodid reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8314548 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Zinkiodid reinst
Inhalt: 25 g
GHS: GHS05
H-Sätze: H314
P-Sätze: P280,P305+P351+P338,P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 10139-47-6
UN-Nr: 3260
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 10139-47-6
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H314
P-zinnen: P280,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 3260