Zinkoxid chemisch reinst

harmful to the environment
Zinkoxid chemisch reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8314608 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Zinkoxid chemisch reinst
Inhalt: 250 g
GHS: GHS09
H-Sätze: H410
P-Sätze: P273,P501
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 1314-13-2
UN-Nr: 3077
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1314-13-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H410
P-zinnen: P273,P501
UN-nummer: 3077
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28170000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany