Zinksulfat-Heptahydrat reinst

Corrosive Dangerous to health harmful to the environment
Zinksulfat-Heptahydrat reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8314749 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Zinksulfat-Heptahydrat reinst
Inhalt: 25 g
GHS: GHS05,GHS07,GHS09
H-Sätze: H302,H318,H410
P-Sätze: P280,P273,P305+P351+P338,P301+P330+P331,P309+P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 7446-20-0
UN-Nr: 3077
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7446-20-0
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H302,H318,H410
P-zinnen: P280,P273,P305+P351+P338,P301+P330+P331,P309+P310
UN-nummer: 3077
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28332920 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany