Zinn(II)-chlorid-Dihydrat krist. reinst

Dangerous to health
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat krist. reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8314927 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat krist. reinst
Inhalt: 100 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H302,H315,H317,H319,H335
P-Sätze: P280,P302+P352,P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 7777-99-8
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7777-99-8
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H302,H315,H317,H319,H335
P-zinnen: P280,P302+P352,P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28273910 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany