Brillantkresolblau

Dangerous to health
Brillantkresolblau
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8320684 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Brilliantkresolblau
Inhalt: 5 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H315,H319,H335
P-Sätze: P261,P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 81029-05-2
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 81029-05-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H315,H319,H335
P-zinnen: P261,P305+P351+P338