Kupfer(II)-oxid gepulvert reinst

Dangerous to health harmful to the environment
Kupfer(II)-oxid gepulvert reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8325463 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Kupfer(II)-oxid gepulvert reinst
Inhalt: 250 g
GHS: GHS07,GHS09
H-Sätze: H302,H410
P-Sätze: P260,P273
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 1317-38-0
UN-Nr: 3077
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1317-38-0
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H302,H410
P-zinnen: P260,P273
UN-nummer: 3077
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28255000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany