Corrosive
AAS standard calcium 1.000 g Ca/l Ca(NO3)2 * 4 H2O in nitric acid 0.5 mol/l...

Afbeelding kan van origineel afwijken.

AAS standard calcium 1.000 g Ca/l Ca(NO3)2 * 4 H2O in nitric acid 0.5 mol/l traceable to NIST
Content: 0,1 l
Description waarde
Houdbaarheid (dagen): 1092
Description waarde
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H290-H315-H318
P-zinnen: P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310
UN-nummer: 3264
Description waarde
Douanenummer: 38229000
Land van oorsprong: Germany
Regio van oorsprong: Noordrijn-Westfalen
Dubbel gebruik verklaring: Nee