Glas referentiestandaard enkele filter AOCS Tintometer

Afbeelding kan van origineel afwijken.

AOCS-Tintometer met één filter
Aantal filters: 1

Geschatte waarde:
6.6 R 50 Y

Een reeks conformiteitsfiltersets kan worden gebruikt om snel en gemakkelijk de conformiteit van Lovibond®-instrumenten met betrekking tot de belangrijkste kleurschalen te controleren. Elke filterset/elk filter bestaat uit gekleurd(e) glas(len) die een kleurenspectrum van de schaal in kwestie vertegenwoordigen, gemonteerd in houders die geschikt zijn voor het gebruikte instrument. Deze worden geleverd met een certificaat van overeenstemming waarin de werkelijke waarden voor elk filter worden vermeld. Conformiteitsfilters worden in sets geleverd, omdat het bij conformiteitstests goed gebruik is dat gebruikers elke kant van het meetbereik testen en idealiter ook in het midden. Indien nodig zijn echter ook afzonderlijke conformiteitsfilters verkrijgbaar in de categorie "afzonderlijke filters (gecertificeerd)".

Aan conformiteitsfilters wordt een nominale waarde toegekend en de onderneming tracht steeds deze waarde zo dicht mogelijk te benaderen. Soms is het, als gevolg van het individuele proces van glasproductie, niet mogelijk de vereiste waarden exact te halen. De bereikte waarden en de verwachte prestatietoleranties worden uiteraard altijd genoteerd.

Automatische kleurmeting/-overdracht PFXi-880AT Oliën, vetten, was en transparante vloeistoffen....

Automatische kleurmeting/-overdracht PFXi-950 Oliën, chemische producten en derivaten [Lovibond...

Automatische kleurmeting/-overdracht PFXi-995 Oliën, chemische producten en derivaten [Lovibond...